Ανακοινώσεις  
 Μητρώο Ανοιχτών Δεδομένων
ΤΕΙ Αθήνας 
Οικονομικά Στοιχεία Τακτικού Προϋπολογισμού
Σύνδεσμος : http://opendata.teiath.gr/api/financial_data.php

Το παραπάνω αρχείο περιλαμβάνει τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ανα μήνα και έτος σε μορφή CSV (comma separated)

Πίνακας Παραμέτρων
Παράμετρος  Τιμή Περιγραφή
 code INC, EXP
 Έσοδα, Έξοδα
 y 2017, 2016
 Έτος
 m 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
 Μήνας


^ Αρχή Σελίδας