Ανακοινώσεις  
 Μητρώο Ανοιχτών Δεδομένων
ΤΕΙ Αθήνας 
Στοιχεία Αυτοαξιολόγησης
Σύνδεσμος : http://opendata.teiath.gr/api/teia_evaluation_report.php

Το παραπάνω αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ-Α σε μορφή CSV (comma separated)

Πίνακας Παραμέτρων
Παράμετρος Τιμή Περιγραφή
code GITY

PERSY

STDISTY

FCLTYDEPTY

STDDEPTY

STDPERFCLTY

Γενικός Πίνακας Δεικτών ανά Έτος

Στελέχωση Ιδρύματος

Κατανομή φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών

Μέλη ΕΠ ανά Τμήμα

Αριθμός εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα

Λόγος φοιτητών ανά μέλος ΕΠ ανά Τμήμα


Παράδειγμα
http://opendata.teiath.gr/api/teia_evaluation_report.php?code=GITY


Πίνακας Παραμέτρων
Παράμετρος Τιμή Περιγραφή
code ACPRIDX
Δείκτες έτους Ακαδημαικά προγράμματα ΤΕΙΑ
y 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Έτος

Παράδειγμα
http://opendata.teiath.gr/api/teia_evaluation_report.php?code=ACPRIDX&y=2013
^ Αρχή Σελίδας